Skip to main content

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 10:11 CEST

Idag sammanträder globaliserings- och forskningsutskottet på förmiddagen
och kommunstyrelsen på eftermiddagen.

Presskonferens äger rum direkt efter kommunstyrelsens sammanträde, klockan
16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset.

Handlingar till globaliserings- och forskningsutskottet finns att hämta i
receptionen i Stadshuset. Handligar till kommunstyrelsen är utsända till
redaktionerna.

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

 

UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
GLOBALISERINGS- OCH FORSKNINGSUTSKOTTET
Tid: Tisdag 2008-09-16 klockan 09.00
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
Allan Schwarts (kl. 09.00 - 09.45)
1 Romska minoriteten i Västerbotten - Hur går vi vidare (Inga handlingar)
FIKAPAUS KL. 09.45 - 10.00
Jan Björinge/Cathrin Alenskär
(kl. 10.00 - 11.00)
2 Hur arbetar Umeå kommun med Integration (Inga handlingar)
Aurora Moberg (kl. 11.00 - 12.00)
3 Designhögskoleavtalet - Fred o Fred
Sid 1
4 Information - EU-nytt
5 Information - FOU-nytt
6 Lägesrapport - Strukturfonds-partnerskapet
7 Lägesrapport CONFIDENCE
(Ärende 4-7 inga handlingar)
8 Anmälningsärenden

 

UMEÅ KOMMUN BEHÅLL BILAGORNA OCH TA MED DESSA
TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES
SAMMANTRÄDE
Kommunstyrelsen Kallelse/Föredragningslista
Tid: Tisdag 2008-09-16 klockan 15.00
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset
Ärenden 1 Justering
2 Månades Goda Exempel
Till kommunstyrelsen
Revisionsrapporter
3 Processen för framtagande av ägardirektiv och
koncernpolicydokument Sid 1
4 Processen för verksamhetsstyrning och ekonomiska
sammanställningar i koncernperspektiv Sid 33
5 Lekmannarevisionsrapport om granskning av intern kontroll vid
kommunens bolag Sid 60
6 Delegation - Avgångsvederlag Sid 78
7 Finans- och krafthandelsrapport - april-maj 2008 Sid 80
Till kommunfullmäktige
8 Återremitterat mål - 200 000 invånare 2050 Sid 85 (Se även Lars
Westins rapport via kommunens hemsida (politiker och
politik/omvärld och invärld 2008)
9 Motion nr 11/2008 - Arbetskläder för personal inom förskolan -
Rättvisepartiet socialisterna Sid 108
10 Detaljplan - Strömpilen 1, norra delen - antagande Sid 114
11 Bolagsordning - Hudiksvall Rogsta Vindkraft AB Sid 130
12 Komplettering till socialnämndens reglemente (tillsyn försäljning av
nikotinläkemedel) Sid 135
13 Förlorad pensionsförmån - förtroendevalda Sid 138
14 Gallring av elevarbeten samt barnalster inom kommunens
skolverksamhet och pedagogiska verksamhet. Sid 140
15 Anmälningsärenden