Skip to main content

Individ- och familjenämnden delar ut bidrag till föreningar

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 16:06 CET

Vid sammanträdet 25 januari 2017 delade individ- och familjenämnden ut 4 295 942 kronor till sociala föreningar. Bland annat får Kvinno- och tjejjouren i Umeå en kraftig ökning i bidrag.

– Föreningarna i Umeå gör ett jättejobb för invånarna i kommunen. De utgör ett viktigt komplement till individ- och familjenämndens uppdrag. I år delar nämnden ut 170 000 kr extra till Kvinno- och tjejjouren i jämförelse med förra året vilket är den största höjningen på många år. Vi vill säkra stödet till våldsutsatta och Kvinno- och tjejjouren är centrala i det arbetet, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Kvinno- och tjejjouren i Umeå har fått medel beviljade för 2017, 2018 och 2019. Detta för att jouren kunna planera och bedriva verksamheten på lång sikt. Bland övriga föreningar som fått bidrag finns bland annat; BRIS, IOGT Människa, Umeå frivilliga samhällsmedarbetare Umeå lokala familjehemsförening och Öppen gemenskap.

– Det är roligt att vi kan ge dessa föreningar stöd. Det finns en styrka i föreningar som vi gärna stöttar, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Tilläggsyrkanden
Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) gjorde ett tilläggsyrkande om att uppdra till Föreningsbyrån att se över hur föreningsbidragen till Kvinno- och tjejjouren i Umeå årligen kan räknas upp enligt index. Tilläggsyrkandet bifölls.

Vänsterpartiet (V) och Feministisk initiativ (FI) reserverade sig till förmån för V:s tilläggsyrkande om ytterligare utökat bidrag till Kvinno- och tjejjouren i Umeå med 300 000 kronor. Detta med anledning att den kommunala verksamheten Kvinnofridsmottagningen begränsat sin målgrupp samt att Kvinnojouren har en utökad verksamhet. Yrkandet avslogs då hela föreningsbudgeten var fördelad.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.