Skip to main content

Jämställdhetsutskottet vill hjälpa partier att välja rätt kvinna

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 11:35 CET

Jämställdhetsutskottet i Umeå kommun vill lyfta frågan om jämställdhet och representation inför kommande val och arrangerar därför seminariet Öppna dörrar till slutna styrelserum.

– En jämn fördelning av kvinnor och män i beslutande positioner är av stor betydelse för en god utveckling i samhället. Vi vill utjämna tillgången till makt och inflytande – därför är det viktigt att lyfta just frågan om representation, säger Tamara Spiric (V), kommunalråd och ordförande i jämställdhetsutskottet.

Onsdag 13 november bjuder därför jämställdhetsutskottet in nyckelpersoner från partierna i Umeå för att samtala och utbyta erfarenheter om hur makt och kön påverkar styrelsers sammansättning och arbete. Under seminariet vill man bland annat diskutera om hur man kan nå en jämnare könsfördelning i styrelser, vad det innebär att ingå i en styrelse, hur man blir styrelsemedlem och vilken roll kön har i de här sammanhangen.

Under dagen medverkar bland annat Christina Franzén, vd på Näringslivets ledarskapsakademi med lång erfarenhet av utbilda i jämställdhetsfrågor samt Maria Hedblom, vd på Skogstekniska klustret, två kvinnor som nått långt i företagsvärlden.

– Det finns för få kvinnor i styrelser i dagsläget, både i näringslivet och i myndigheter, även i Umeå kommun. Det är en problematisk fråga och framförallt en partipolitisk fråga, därför vill vi i jämställdhetsutskottet utbilda partierna i Umeå, säger Tamara Spiric.

Mer information:

Tamara Spiric (V)
kommunalråd
ordförande jämställdhetsutskottet
070-277 19 89
tamara.spiric@umea.se

Jennie Brandén
vik. jämställdhetsstrateg
070-688 37 78
jennie.branden@umea.se

Sara Stenberg
kommunikatör
072-244 24 70
sara.stenberg@umea.se