Skip to main content

Jämställdhetsutskottets uppdragsplan fastslagen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 13:19 CET

Jämställdhetsutskottets uppdragsplan fastslagen

Jämställdhetsutskottet har beslutat om uppdragsplan för 2017–2019. Utskottet satsar bland annat på att göra en jämställdhetsanalys på kommunens budget.

Umeå kommun ska bedriva ett aktivt och långsiktigt jämställdhetsarbete och vara ett gott exempel på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Jämställdhetsutskottet, som är ett utskott direkt under kommunfullmäktige, har till uppgift att bland annat initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Under åren 2017–2019 kommer utskottet bland annat att utbilda politiker i jämställdhetsfrågor, delta i SKL:s projekt Modellkommuner samt stötta kommunens verksamheter i deras jämställdhetsarbete genom att se över metoder för hur ett hållbart och långsiktigt jämställdhetsarbete säkerställs. Utskottet planerar också att initiera och genomföra en jämställdhetsanalys på Umeå kommuns budget som ska slutföras senast 2019.

– Att göra en jämställdhetsanalys på budgeten känns mer angelägen än någonsin nu när vi har ett kärvt ekonomiskt läge. Det är viktigt att kunna se om våra gemensamma resurser fördelas rättvist, säger Emma Vigren (S), ordförande jämställdhetsutskottet.

Jämställdhetsutskottet fortsätter också att satsa på utåtriktade aktiviteter, till exempel seminarier, kampanjer och föreläsningar.

Mer information:

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.vigren@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.