Skip to main content

Karin Laaja får Umeå kommuns konststipendium 2014

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 17:15 CEST

I motiveringen beskrivs Karin Laaja som en bildarkeolog vilken skrapar i olika minnesfragment och tidslager. Stipendiet delas ut i Väven den 22 november.

Det blir konstnären Karin Laaja som får Umeå kommuns konststipendium 2014. Stipendiekommittén består av kulturnämndens ordförande Tomas Wennström (S), vice ordförande Ewa Westman Modig (M), biträdande kulturchef Lars Sahlin och tillförordnad konstintendent Moa Krestesen. Stipendiesumman är 50 000 kr. Stipendiet delas ut i Väven den 22 november i anslutning till konstnärens Nic Langendoens vernissage.

Motiveringen lyder:

”Karin Laaja kan liknas vid en bildarkeolog vilken skrapar i olika minnesfragment och tidslager. I hennes bildvärld korsas dåtid med nutid, vardagliga situationer med storslagna perspektiv. Rester av tidstypiska mönster och färger bildar rum där Laaja på ett mycket skickligt och innerligt vis gestaltar situationer ofta av vardaglig och repetitiv karaktär. I vissa bilder är människan vibrerande nära - just genom hennes kroppsliga frånvaro. Andra gånger befolkas bilden av just människor ofta i ett tillstånd av väntan. På vem eller vad de väntar på, det vet vi inte. Kanske är det just denna väntan som förenar Laajas bilder med varandra oavsett om motivet är ett gäng unga män vid den lokala korvkiosken eller en övergiven möbel i skogens utkant. Alla och allt inväntar konstnärens återkomst vilken återskapar och på nytt skänker liv åt historiens hågkomster. Har man någon gång renoverar ett gammalt hus? Då vet man hur spännande det är att riva ner lager efter lager av gammal tapet, finna spår av en historia och känna närvaron av en svunnen tid. Så skulle man också kunna beskriva Laajas bildvärld – en upptäcktsresa genom lager av personliga minnesfragment, vardagsrealism och historiska tidsdokument.”

Mer information:

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden, Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden, Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kultur, Umeå kommun
070-342 55 96
lars.sahlin@umea.se