Skip to main content

Karin ska lotsa företagen rätt

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 13:47 CET

Karin Björk heter Umeås nya Företagslots, en person som med hjälp av egna erfarenheter som miljöinspektör och småföretagare, leder processen med att förenkla och samordna företagens kontakter med kommunen.

Företagslotsen kommer, förutom att föra dialog med och förenkla för företagen, också att arbeta med att utveckla den interna organisationen.

Företagslotsens arbetsuppgifter:

-        Förenkla och samordna företagskontakter med kommunen
-        Verka för en effektiv handläggning av företagens ärenden
-        Verka för ett bemötande präglat av dialog och öppenhet
-        Leda processen och samarbeta med "lotsande handläggare"

Karin Björk, uppvuxen i Sävar men numera boende i Umeå, har en gedigen erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Karin har bland annat arbetat i butik, varit banktjänsteman och varit egenföretagare. Erfarenheter som gör henne väl lämpad som företagslots.

- Min roll är skapa möjligheter för en snabb och effektiv handläggning av företagens ärenden i vår organisation. Min grundinställning är alltid positiv, jag tror att det mesta går att lösa, säger Karin Björk.

- Det är tillväxt i näringslivet som gör det möjligt att utveckla kommunens verksamheter. Vi ska göra allt vi kan för att underlätta för en fortsatt positiv utveckling, och företagslotsen är en viktig del i detta, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå.

- Mycket positivt att Umeå väljer att satsa på funktionen företagslots, en funktion som visat sig vara mycket effektiv i de övriga kommuner som infört en sådan, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Karina Folkesson, Svenskt Näringsliv i Västerbotten är positiv till införandet av en företagslots i Umeå.
- En bra företagslots hjälper företagen i mötet med kommunens byråkrati, bland annat genom att informera, samordna och påskynda ärenden. Viktigt är att företagslotsen har mandatet att driva på så att kommunen snabbt kan fatta beslut .

- En företagslots innebär att dialogen konkretiseras och därför är det mycket positivt att Umeå, som ju redan är en bra kommun att driva företag i, tar detta grepp, säger Jan Bergmark, Västerbottens handelskammare.

- Företagslotsen innebär en ny möjlighet för småföretagare att skapa en relation med en och samma person inom kommunen. Då blir det också enklare för näringsidkaren arbeta med praktiska ärenden. Jag tror också att lotsfunktionen innebär att förståelsen för småföretagarnas villkor ökar i den kommunala organisationen, säger Margareta Olsson, ordförande i Umeå Fabriks- och hanverksförening.

För mer information kontakta:
Karin Björk
Företagslots
Umeå kommun
090-161688
070-6531688
karin.bjork@umea.se<mailto:karin.bjork@umea.se>

Margareta Green Palo
Miljö- och Hälsoskyddschef
070-661 16 84
margareta.green-palo@umea.se<mailto:margareta.green-palo@umea.se>

Roland Carlsson
Näringslivschef Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
roland.carlsson@umea.se<mailto:roland.carlsson@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>