Skip to main content

Klart för hotell i kvarteret Mimer

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:09 CET

Byggnadsnämnden antog detaljplanen för hotell Mimer under dagens sammanträde. Planområdet gäller bara Mimerskolan, intill Vasaplan, där det planeras för hotellverksamhet.

 De tidigare planerade flyglarna för bostäder finns inte med inom det nu antagna planområdet. Det som gör att byggnadsnämnden valde att undanta flyglarna är bland annat att Länsstyrelsen skulle hävda riksintresset för centrala staden. Länsstyrelsen menar i sitt yttrande att flyglarna i sin utformning i flera våningar inte är förenligt med riksintressets intensioner. En bullerutredning har också visat att det kan bli svårt att bygga bostäder och samtidigt uppfylla boverkets regler kring bullervärden.
Om Umeå kommun och sökande framöver vill pröva frågan med flyglarna finns fortfarande den möjligheten men då i ett nytt planärende.

Mer information:
 
Åsa Ögren (S)
byggnadsnämndens ordförande
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
byggnadsnämndens vice ordförande
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se 

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
070-227 81 87
maria.hedin@umea.se