Skip to main content

Kollvisionen - samspel i trafiken

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 10:57 CEST

Med humor och glimten i ögat vill kommunen uppmuntra till samspel mellan alla trafikanter. Kampanjen Kollvisionen, med Lennart Holmlund i spetsen, visar vägen.
- Vi tror på samarbete, hänsyn och respekt. Grunden för ett bra samspel i trafiken är att ha koll på varandra och reglerna, säger Marie Frostvinge, trafikplaneringschef Umeå kommun.

Umeå kommuns vision är att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Genom olika åtgärder jobbar kommunen aktivt för att nå visionen. Kollvisionen är en del av det arbetet. En betydande del som påverkar om visionen går att nå är trafikanterna själva. Genom att arbeta för att skapa ett ökat samspel i trafiken kan många olyckor undvikas.


Håll koll med Holmlund
Med Kollvisionen vill kommunen uppmärksamma samspelet mellan alla olika trafikslag och tydligöra trafikregler. Till sin hjälp har man Lennart Holmlund, tidigare kommunalråd, som själv är en flitig stavgångare. Han medverkar bland annat i två kortfilmer som handlar om hur det är att hålla koll i Umeå.
- Det är som på disco, man ska hålla ögonkontakt, säger en leende Lennart Holmlund.
En sammanklippt version av filmerna kommer att visas på SF-bio under hösten.

 
Håll ögonkontakt och visa hänsyn
Att ha koll är inte svårt. När man har koll ser man sina medtrafikanter och agerar tillsammans med dem. Oavsett om man kör bil, cyklar eller går. Om man håller ögonkontakt, visar hänsyn, anpassar hastigheten och följer trafikreglerna kommer man långt i att ha koll.
- Det kan handla om något så enkelt som att cykla på höger sida och att gå på vänster sida på en gemensam gång- och cykelbana. Nu hjälps vi åt – och ger Umeå bättre koll i trafiken, säger Katarina Bergström, trafikplanerare, Umeå kommun.

Det är det som är kollvisionen.

Kontakt
Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
Umeå kommun
090-16 13 85
070-318 16 13
marie.frostvinge@umea.se

Katarina Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 54
070-264 33 79
katarina.bergstrom@umea.se

Lennart Holmlund
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.