Skip to main content

Kommunala handikapprådets goda exempel: Barbro Lindgren ser möjligheter istället för hinder

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 15:00 CET

Barbro Lindgren, som jobbar för Handikappförbundet, är en person som ser möjligheter istället för hinder. Barbros drivkraft och engagemang i bemötande och tillgänglighetsfrågor uppmärksammas nu av Kommunala handikapprådet.

Barbro Lindgren utsågs vid fredagens sammanträde till kommunala handikapprådets goda exempel.

Barbro Lindgrens engagemang i tillgänglighetsfrågor började tidigt, då hon som förälder var med och startade en studiecirkel för föräldrar till barn med allergi och astma. Idag jobbar hon i de fyra nordligaste länen, bland annat med att hjälpa företag och myndigheter med att utveckla sin syn på tillgänglighet inom ramen för arbetet med kompetensutveckling. När företag och myndigheter söker kompetensutvecklingsstöd via EU:s socialfond hjälper Barbro på ett handfast sätt till med att få dem att utveckla tillgänglighetsarbetet. En stor del av arbetet handlar om att utbilda, förmedla kontakter och skapa möjligheter och insikter. Ledarskap, organisation och värdegrund står i fokus för Barbro Lindgren som fått människor, myndigheter och företag med vitt skilda erfarenheter att inse värdet av att ta vara på alla människors unika kunnande.

- Ett långsiktigt mål är också att sänka arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning, säger Barbro Lindgren.

Läs mer: www.tillgangligprojekt.se<http://www.tillgangligprojekt.se/>

KHR's goda exempel går till Barbro Lindgren med motiveringen:
"Barbro har under hela sitt yrkesliv alltid fokuserat på arbete, utbildning och tillgänglighet.
Hon har under många år drivit på utvecklingen av tillgänglighetsarbetet i olika projekt, både på lokal och nationell nivå.  Barbro har förmågan att se möjligheter och betonar vikten av
att ha rätt person på rätt plats och som hon själv brukar säga leder många små steg till slut till ett stort kliv".

I bilaga: Bild på Barbro Lindgren
Foto: Jörgen Boman

För mer information kontakta:
Eva Andersson
Ordförande i kommunala handikapprådet
090- 16 17 70
070- 326 63 80
eva.andersson@umea.se<mailto:eva.andersson@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Umeå kommun
Informationsenheten
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>