Skip to main content

Kommundelsnämnderna upphör

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 15:49 CEST

Kommundelsnämnderna upphör den 30 november, enligt ett beslut i kommunfullmäktige om en ny nämndorganisation. Den innebär bland annat också att socialnämnden upphör och ersätts av en äldrenämnd och en individ- och familjenämnd.

När kommundelsnämnderna i Sävar, Hörnefors och Holmsund/Obbola upphör, kommer deras ansvarsområden att överföras till för- och grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och de två nämnder som ersätter socialnämnden. Förslaget till fullmäktige, som är resultatet av överläggningar mellan partierna, motiverades av kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

– Det är självklart en fördel att samla alla verksamheter i var sin nämnd. Detta främst för att skapa likvärdighet för medborgarna. Det blir också ett omfattande dubbelarbete om vi behåller kommundelsnämnderna. Men kanske har vi haft lite dålig kommunikation i frågan före det här beslutet.

Önskade utvärdering
Ulla Löfgren (M), vice ordförande i Holmsund/Obbola kommundelsnämnd, sade i debatten att kommunen borde ha avskaffat kommundelsnämnderna före införandet av en förvaltning. Hon avslutade ett känsloladdat inlägg med att be att få bli entledigad från sitt uppdrag.
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Carin Nilsson (S) yrkade i första hand på återremiss, i andra hand avslag:

– Det har inte gjorts någon utvärdering av de positiva och negativa effekterna av kommundelsnämnderna, trots att fullmäktige tidigare beslutat om en sådan utredning.

Voteringar
Hon fick stöd för återremiss från Centerpartiet, Miljöpartiet och Arbetarpartiet samt enstaka S-ledamöter. Sven-Olov Edvinsson (C) sade att frågan är så pass viktig, att den kommer att inverka på vilka som partiet kommer att samarbeta med.
Veronica Kerr (KD) pekade å sin sida på att införandet av en enda förvaltning medfört positiva effekter, till exempel bättre tillgång till Elevhälsan och datorer i skolan för eleverna i Holmsund.
Efter votering förlorade yrkandet om återremiss med 18–45 (1 avstod, 1 frånvarande). För en återremiss krävs stöd från minst en tredjedel av ledamöterna (22 av 65). Beslutet om att kommundelsnämnderna upphör fattades sedan efter votering med siffrorna 50–11 (3, 1).

Beslutet i övrigt
I fullmäktiges beslut ingår också att huvudregeln ska vara tre kommunalråd (för närvarande fyra), och att jämställdhetsutskottet blir politisk styrgrupp för kvinnohistoriska museets budget. Alla förändringar gäller från och med den 30 november.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Carin Nilsson (S)
2:e vice ordförande
kommunfullmäktige
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.e.nilsson@vll.se

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande, socialnämnden
Umeå kommun
090-16 12 12
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Sven-Olov Edvinsson (C)
ledamot, kommunfullmäktige
Umeå kommun
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.se