Skip to main content

​Kommunen behåller kvarter med Vasaskolan

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 15:43 CET

Markanvisningsprocessen för fastigheten Siv 1, som bl.a. inrymmer Vasaskolan, avbryts. Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat att fastigheten ska behållas i kommunal ägo, som bidrag till lokalförsörjningen för framtida utbildningsverksamhet.

Mark och exploatering fick i december 2016 i uppdrag av utskottet att göra ett upplägg för markanvisning av fastigheten, och under våren 2017 inkom intresseanmälan från sex exploatörer.

Befolkningsprognosen från april 2017 visar dock att skolan har stora behov av utbildningslokaler. Enligt prognosen blir det 550 fler elever i årskurs F-6 fram till 2028 i det upptagningsområde som ligger inom 3 km radie från Vasaskolan. De får inte plats i kommunens övriga skolor inom radien.

Genomförd renovering

Vasaskolan bedöms vara ett avgörande bidrag till lokalförsörjningen för grundskolan i Umeå i framtiden. En tvåparallellig skola F-6 är förstahandsalternativet, men skolans strategiska placering gör att det finns många tänkbara användningsområden.

Vasaskolan byggdes 1917. Den omfattande renovering som gjordes för att inrymma Gitarrmuseet, restaurang och butik kommer väl till pass även för skolverksamhet. Det gäller ventilation, tillgänglighet, brand/säkerhet, belysning, toaletter, storkök och samtliga ytskikt.

– Inriktningen är att kommunen ska behålla lokaler som vi har användning för, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Likvärdiga lokaler

Det finns två alternativ till återställning av klassrum. Beroende på om bjälklagsöppningen i konsertsalen får vara kvar eller inte skapas 21–23 klassrum plus kompletterande lokaler. Kostnaden i 2017 års prisnivå är 16–17 mnkr.

I dag finns två verksamheter kvar i fastigheten; Gitarrmuseet och en restaurang som inte är kopplad till museet på samma sätt som den tidigare. Inriktningen för museet är en flytt till Umeå Folkets hus. Umeå kommun är skyldig enligt hyreslagen att erbjuda hyresgästerna likvärdiga lokaler. Om det inte anses möjligt kan det bli tal om ett ersättningsanspråk som motsvarar hyran för ett år.

Moderaterna yrkade, med stöd av Liberalerna, i utskottet på att Vasaskolan ska säljas.

– Det är en gammal skola, som inte är ändamålsenlig. Det är bättre att hyra lokaler externt än att satsa 17 miljoner på en tillfällig lösning, säger Elmer Eriksson (M), ersättare i kommunstyrelsen.Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.