Skip to main content

Kommunen fortsätter att satsa på socialt arbetskooperativ

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 11:25 CEST

Arbetsutskottet fortsätter att satsa på ett socialt arbetskooperativ för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Politikerna beviljar 383 000 kronor ur sociala investeringsfonden för det andra året av satsningen.

Arbetskooperativet vänder sig till unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning som har gått ut gymnasiesärskolan och behöver extra stöd och hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten ger deltagarna bättre självkänsla och gör dem mindre utsatta och beroende av försörjningsstöd, ett första steg på vägen mot vanliga jobb.

Under det andra projektåret ska deltagare som har utbildats i kooperativt företagande under det första året starta sitt företagande. En ekonomisk förening bildad av den första gruppen projektdeltagare ska från och med hösten 2012 driva två verksamheter, båda inom kafé-, restaurang- och konferensbranschen. I början av september ska också nya deltagare tas in i projektet.

Beslutet att stödja initiativet till ett socialt arbetskooperativ togs från början under 2011 och politikerna beviljade också då medel ur kommunens anslag för sociala investeringar.

 
Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se