Skip to main content

Kommunen tar ansvar för marksanering på Öbacka

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 16:05 CET

Umeå kommun tar ansvar för att sanera marken på Öbacka strand, på området där kommunen vill bygga bostäder. Sävar Såg och Hyvleri AB (dotterbolag till Norra skogsägarna) betalar Umeå kommun 3 miljoner kronor, en summa som ska användas till att betala saneringarna.

Fram till och med 1975 bedrev Öbacka såg verksamhet på området. På 1960-talet besprutades virket med pentaklorfenol och för några år sedan blev det känt att marken måste saneras innan kommunens bostadsplaner sätts i verket.

600 planerade bostäder
Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Öbacka strand. Om planerna blir verklighet innebär det att cirka 600 nya bostäder byggs i området. För att byggplanerna ska förverkligas krävs att marken saneras. Grundprincipen i Miljöbalken är att ansvaret för att sanera området ligger på den som förorenat det. Trots det väljer Umeå kommun att ta på sig ansvaret för att sanera marken. Det beror på att kommunen är angelägen om att förverkliga bostadsplanerna.

- Det är viktigt att detta avtal är klart när detaljplanen vinner laga kraft. Annars riskerar vi förseningar, säger Anders Ågren (m), vice ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget med motiveringen att kommunen inte ska ta på sig att sanera ett område som ett privat företag har förorenat.

För mer information kontakta:
Anders Ågren
Kommunalråd (m)
Vice ordförande i kommunstyrelsen
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
[ mailto:jorgen.bom@umea.se ]jorgen.boman@umea.se