Skip to main content

Kommunens familjehem utbildas i HBTQ-frågor

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2017 16:40 CEST

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) Umeå ska utbilda kommunens familjehem och socialsekreterare som arbetar med familjehem. Detta för att bredda kompetensen i HBTQ-frågor.

Vid sammanträdet vid individ- och familjenämnden skrevs en samverkansöverenskommelse med RFSL om utbildningsinsatser under två år. RFSL ska även marknadsföra behovet av familjehem i sin egen organinsation.

– Det finns flera skäl till att vi ingår detta samarbete med RFSL. Dels vill vi öka vår kompetens i HBTQ-frågor men vi vill också hjälpa till att bryta normen för vem som kan bli familjehem. Vi vill att så många som möjligt med olika bakgrund ska söka till att bli familjehem och att RFSL hjälper oss med det är jättebra, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Socialsekreterarna som arbetar med familjehem ska få en två halvdagarsutbildning. Familjehemmen som är knutna till kommunen ska ta del av en två timmars föreläsning.

Överenskommelsen kommer att utvärderas.

– Att individ- och familjenämnden nu får möjlighet att samarbeta med RFSL kommer att berika och höja kunskapen om HBTQ (A, P, L*) vilket är en helt nödvändigt för Umeås socialsekreterare och familjehem. För Umeå kommun betyder det här en rejäl kvalitetshöjning, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

– Det är glädjande och viktigt att Umeå kommun vill säkerställa att det finns kunskap och kompetens inom HBTQ-området hos de som arbetar med familjehem. För våra medlemmar är det viktigt att alla typer av familjekonstellationer har möjlighet att bli familjehem. Det är också viktigt att HBTQ-personer, oavsett ålder, får ett bra bemötande inom Umeå kommuns familjehemsverksamhet, säger Tove Liliequist, styrelseledamot i RFSL Umeå.

Om RFSL
RFSL i Umeå, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för HBTQ-personer som för alla andra i samhället.

*A står för asexuell och hänvisar till personer som på olika sätt har ett mycket litet eller inget intresse av sex, P står för pansexuell, en sexuell läggning där personer känner attraktion och begär till andra oavsett kön, L står för lesbisk, det vill säga homosexuella kvinnor.


Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.se

Tove Liliequist
styrelseledamot
RFSL Umeå
076-239 01 54
tove.liliequist@umea.rfsl.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.