Skip to main content

Kommunens miljöpris till Hållbara Ålidhem

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 15:26 CET

Hållbara Ålidhem har tilldelats Umeå kommuns miljöpris 2013. Projektet har bland annat visat att det går att, till en rimlig kostnad, sänka energiförbrukningen i bostäder rejält. Priset delades ut vid en kort ceremoni i kommunfullmäktige den 16 december.

Projektet Hållbara Ålidhem omfattar drygt 500 lägenheter, varav 140 är nybyggnationer efter den ödesdigra branden juldagen 2008. I projektet samarbetar Umeå kommun, Umeå Energi och det kommunala bostadsbolaget Bostaden kring bland annat miljömässiga isoleringsmetoder, solceller och individuell mätning av el samt varm- och kallvatten. Ett resultat är att energianvändningen minskat med 40–50 procent.

Miljöfokus
I sitt tack för priset nämnde Bostadens vd Ann-Sofi Tapani att bolaget haft ett särskilt miljöfokus sedan 2008.

– Jag vill tack fullmäktige för att ni la in hållbarhetsarbetet i ägardirektiven till Bostaden, och för att ni stöttat oss många gånger.

Unik modell
Utöver andra kommunala bolag lyfte Ann-Sofi Tapani också fram Umeå universitet som en viktig samarbetspartner.

– Det har bidragit till att vi är nästan de enda som kollar att resultatet verkligen blir som det var tänkt. Universitetets utvärderingsmodell används nu överallt i liknande projekt, och vi får besök från hela landet.

Pengar till barnprojekt
Den summa om 10 000 kronor som ingår i miljöpriset kommer att skänkas till Ålidhems kultur- och resurscentrum för ett arbete med miljö- och hållbarhetsprojekt med barn på Ålidhem.

Motiveringen till Umeå kommuns miljöpris 2013:
”Vinnare av Umeå kommuns miljöpris 2013 är Hållbara Ålidhem – ett spjutspetsprojekt, som med nationell och internationell lyskraft sätter Umeå på miljökartan. Genom en ambitiös och modig satsning inom både den ekologiska, sociala, och ekonomiska dimensionen visar projektet vägen för hur Umeå ska kunna växa hållbart mot 200 000 invånare.
Hållbara Ålidhem gör skillnad. De samverkande aktörerna har visat att det faktiskt är möjligt att halvera energianvändningen i ett bostadsområde till en rimlig kostnad. Tack vare utveckling och utvärdering av nya metoder och arbetssätt, kommer resultat och lärdomar inte bara Umeå till nytta. Hållbara Ålidhem står också som modell för svensk hållbar stadsutveckling.”

(Bildtext):
Från vänster kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S), ordföranden i Bostaden Berndt Andersson (S), Bostadens vd Ann-Sofi Tapani, projektets kommunikatör Johan Lagrelius, chefen för Mark och exploatering vid Umeå kommun Stina Johansson samt Jörgen Carlsson, projektledare vid Umeå Energi.

Mer information:

Ann-Sofi Tapani
vd, Bostaden
070-582 72 02
ann-sofi.tapani@bostaden.umea.se

Sara Wård
miljöstrateg
Umeå kommun
090-16 14 26
070-611 45 51
sara.ward@umea.se