Skip to main content

Kommunfullmäktige har mottagit sex nya medborgarförslag.

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 15:34 CET

Medborgarförslag nr 64/2013 – Uppför hundlatriner vid varje återvinningsstation. Förslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 65/2013 – Skolor, fastighetsägare, föreningar, kommunen sköter renhållningen inom angivna områden. Förslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 66/2013 – Ett nytt realistiskt befolkningsmål på 150 000 till år 2050. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag nr 67/2013 – Ge i uppdrag åt kommunen att tillsammans med INAB hitta en användning för yta som skapar mervärde. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag nr 68/2013 – Avskaffande av tjänst som omvärldsstrateg i Umeå kommun. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag nr 69/2013 – Granskning av kulturvävens entreprenader för att se om det finns tveksamheter, detta för att kunna starta en rättslig process mot Balticgruppen.

Mer information:

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se