Skip to main content

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott den 2 februari 2010: Ingen utbyggnad i dagsläget för Ica

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 14:55 CET

Ica vill bygga ut Ica Kvantums lokaler på Kronoparken, men politikerna vill vänta.
– Vi vill inte lova något innan västra länken är helt klar, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Umeå kommun äger marken öster om Ica Kvantum. Ica vill förvärva cirka 10 000 m2 av kommunen för att kunna bygga till sin butik med cirka 1400 m2 och eventuellt öka ytterligare i en andra etapp. Ica Kvantum ligger omedelbart öster om det inre läget för västra länken i Umeåprojektet. Vägverket har beslutat i sin planering att gå vidare med det yttre läget vid Prästsjön, men det inre läget finns kvar i kommunens översiktsplan och trafikkonsekvenserna av en utveckling av Ica Kvantum är inte utredda.
– Vi vill vänta med beslutet tills vi vet exakt hur vägarna ska dras för att få en bättre helhetsbild över området, säger Lennart Holmlund.

Beslut om markreservation med Ica skjuts därmed fram till dess läget för västra länken är slutligen avgjort.



Inställda sammanträden
Nästkommande kommunstyrelse 9 februari och kommunfullmäktige 22 februari, är inställda på grund av för få ärenden.


För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se


Maria Lindberg
vik. pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24, 070-669 00 10
maria.a.lindberg@umea.se