Skip to main content

Kulturhuvudstadsåret gör avtryck i Holmsund-Obbola

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 07:00 CET

Nu står 2014 och kulturhuvudsåret för dörren. I Holmsund-Obbola kommer det att synas många aktiviteter som ingår i kulturhuvudstadsprogrammet.

Dockteater, läs- och skrivprojekt för barn och unga, konstprojekt och Sveriges störta surströmmingsfest är bara några av alla de aktiviteter som väntas under 2014 i kommundelen.
– Det är jättekul att vi ser tydliga avtryck av kulturhuvudstadsåret i kommundelen. Det finns potential att få med ännu fler aktiviteter i programmet också, som till exempel Skärgårdscamp och jubiléet av Obbolabron, säger Beatrice Årebrand (S), ordförande i kommundelsnämnden.
Det kommer också att placeras ut ett stort kulturhuvudstadshjärta i kommundelen som en fysisk markering på kulturhuvudstadsårets intåg.

Fair City – hur ser Holmsund ut i framtiden?
Fair City är ett projekt där 1000 barn och unga fantiserar om framtiden utifrån ett särskilt framtidstema, till exempel vatten, barns rätt, energi eller kommunikation. Ungdomarnas idéer tolkas och visualieraras av professionella konstnärer och kulturarbetare. Umeås olika stadsdelar presenteras sedan i form av mindre byggnader – paviljonger - som under 2014 kommer att placeras ut runt om i Umeå. Tre av dessa paviljonger placeras i Umeås kommundelar.

Exempel på andra aktiviteter som du kan se i Holmsund-Obbola under 2014:

  • Dockteater Månstjärnan – dockteater som turnerar i kommunala skolor.
  • Kultur i Skärgården – Holmsund-Obbola kulturförening anordnar olika aktiviteter så som vårvernissage, körarrangemang, fotoutställning, författaraftnar, veteranbilsutställning och Sveriges största surströmmingsfest.
  • Give Me Five – läsprojekt för 5-åringar
  • Det var en gång i Västerbotten – elever i årskurs 2-5 från klasser i Västerbotten, Umeåregionen och Riga i Lettland ska omvandla gamla västerbottniska, svenska och lettiska sägner med digitala verktyg till modern tid, till exempel film eller digitalt drama.
  • Backenfestivalen goes Obbola – Backenfestivalen iscensätts på Obbola Folkets Hus
  • Fyren – konstprojekt på temat ”närvaro-frånvaro av ljus”, sett ur ett existentiellt perspektiv, där ett större ljuskonstverk/installation speglas i fem mindre.
  • 2014 nya Västerbottensförfattare - 2000 barn och unga får möjlighet att skriva och ge ut en bok

För mer information

Beatrice Årebrand (S)
ordförande Holmsund-Obbola kommundelsnämnd
Umeå kommun
070-678 39 78
beatrice.arebrand@umea.se 

Ulla Löfgren (M)
vice ordförande Holmsund-Obbola kommundelsnämnd
Umeå kommun
070-210 06 07
ulla.lofgren@moderat.se