Skip to main content

​Kulturnämnden beviljar en miljon till filmfestival

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 19:33 CET

Kulturnämnden beslutade idag att ge Folkets Bio Umeå 1 miljon kronor för att arrangera Umeå Europeiska Filmfestival 2016. Arrangemanget inkluderar även en skolbiofestival.

Umeå Europeiska Filmfestival (UEFF) 2016 ska äga rum i slutet av november detta år, men som alla större filmfestivaler planeras olika arrangemang även under andra delar av året. I november rör det sig om sex dagar fyllda med bland annat filmvisningar, föreläsningar, samtal och regissörbesök. Det blir ett brett program med fokus på den europeiska filmen utifrån festivalens tre grundteman: jämställdhet inom filmbranschen, det lokala samt film och samtal. Under fyra vardagar ska Folkets Bio Umeå även arrangera en skolbiofestival med filmvisningar, samtal och annan filmpedagogik.

Umeå Europeiska Filmfestival är fortsättningen på MOVE Filmfestival som startades 2011. Filmfestivalens fokus är den europeiska filmen. Umeå Folkets Bio har som ambition att festivalen ska vara en plattform för lokala filmare och utveckla filmens roll i Umeås kulturliv. Under Umeå Europeiska Filmfestival 2015 visades över 90 filmer i Vävens salonger.

Kontakt:

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se


Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.