Skip to main content

Kulturnämnden köper skulpturen Standing man

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 16:00 CEST

Standing man, den uppmärksammade skulpturen av konstnären Sean Henry, ägs numera av Umeå kommun. Kulturnämnden har köpt skulpturen och planerar att placera Standing man i anslutning till den pågående omgestaltningen av Kungsgatan.

Under perioden 14 april till och med 25 maj visades verk av den engelske skulptören Sean Henry i Galleri Andersson Sandström på Umedalen i Umeå. Efter utställningen, som fick stor uppmärksamhet såväl medialt som publikt, erbjöd sig galleriet att temporärt och utan kostnad exponera verket Standing man på Rådhustorget under några sommarmånader.

– Åtskilliga är de umebor och tillresta som låtit sig fotograferas i sällskap med denne bemålade bronsfigur i lätt övernaturlig storlek. Verkets popularitet motsägs möjligen marginellt av det faktum att skulpturen vid ett flertal tillfällen blivit vandaliserad och slutligen omkullvält, säger konstintendent Lars Sahlin.

Från och med verksamhetsåret 2008 har kulturnämndens investeringsanslag för konstinköp utökats från 300 000 kronor till 1 500 000 kronor. Detta i syfte att vid sidan av redan befintliga insatser vid kommunal nybyggnation även genomföra fler och mer kraftfulla konstnärliga gestaltningar i det befintliga stadsrummet än vad som tidigare varit möjligt inom ramen för 1 % -regeln. Att permanent placera skulpturen Standing man i anslutning till den pågående omgestaltningen av Kungsgatan skulle vara en markör för denna nya möjlighet.

Standing man kostade 810 000 kronor.

För mer information ytterligare kontakta
Konstintendent
Lars Sahlin
090-16 34 76
lars.sahlin@umea.seJörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se