Skip to main content

Ledningsstyrt förändrings- och jämställdhetsarbete

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 13:36 CET

Torsdag 25 februari samlas närmare 100 chefer från Umeåregionens kommuner i Vännäs för att diskutera jämställdhet och förändringsarbete. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsplattform kring jämställdhet för kunna säkerställa en jämställd medborgarservice i Umeåregionen.

Umeåregionen gästas under dagen av två föreläsare som på olika sätt behandlar frågor om ledarskap, kön, jämställdhet och förändringsarbete.

Britt-Inger Keisu, fil. doktor vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet delger resultaten från sin avhandling ”Att peka med hela handen. Om arbetsvillkor och kön bland första linjens chefer”. Hennes avhandling visar bland annat att den manliga könsmärkningen av ledarskap är stark och att de beskrivna ledarskapsidealen och ledarskapspraktiken speglar egenskaper och beteende som i det västerländska samhället vanligen tillskrivs män.

Christina Franzén, är VD för Näringslivets ledarskapsakademi och vinnare av Kompetensgalans pris för Årets ledarutvecklare 2009. Hon möter cheferna utifrån rubriken ”Ledningsstyrt förändrings- och jämställdhetsarbete” och kommer bland annat berätta om det framgångriska jämställdhetsarbete som genomförts vid Indexator i Vindeln.

– Verksamheternas chefer är oerhört viktiga i allt förändrings- och utvecklingsarbete som pågår i kommunerna. Den här dagen ger möjlighet att samlas och få ökade kunskaper kring hur just jämställdhet och ett uttalat genusperspektiv på verksamheten kommer våra kommuninvånare till del i en mer jämställd medborgarservice, säger Eric Thorstensson, kommunchef i Vindeln

Chefsutvecklingsforumet anordnas av Umeåregionens jämställdhetsgrupp, inom ramen för satsningen ”Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeåregionen”. Satsningen pågår fram till hösten 2010, med stöd av medel från Program för hållbar jämställdhet som Sveriges kommuner och landsting ansvarar för. Målgruppen för dagen är chefer i Umeåregionens kommuner.

Tid: Torsdag 25 februari, kl. 09.30-17.00 (Programmet inleds kl. 10.15)
Plats: Vännäs kommunhus, Medborgarhusbion


För mer information:
Agnes Lundgren, samordnare
070-677 63 31
agnes.lundgren@umea.se