Skip to main content

Måltidsservice ska minska matsvinnet

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 12:36 CEST

En revision är gjord för att granska kommunens kostorganisation Måltidsservice. Revisorerna vill se en utveckling för hur matsvinnet kan mätas och minskas. De rekommenderar också att styrning och ledning utvärderas. För- och grundskolenämnden ställer sig bakom yttrandet till revisionsrapporten.

Revisorerna säger att metoderna för att mäta mängden matsvinn bör utvecklas och kompletteras med stickprov. Likaså utvärdera vilken påverkan skolrestaurangens miljö har för matsvinnet. Måltidsservice svarar att mängden mat som kastas kan minskas betydligt men att de behöver tid för att identifiera problemen och framgångsfaktorer.

Flera kända faktorer har betydelse för hur stort matsvinn det blir: nyintroducerade maträtter, kombinationer av olika maträtter, oanmäld frånvaro, skolrestaurangens miljö, schemaläggning och kassering från köken är några faktorer. Studier visar att tallrikssvinnet inte är det största svinnet utan kassering från köken, generellt från centralkök och mottagningskök, där det är svårt att spara överbliven mat. Likaså att beställa rätt mängd mat ifrån. Mat som tillagas nära gästen gör det lättare att styra mängden matsvinn. Rester kan då kylas och serveras nästa dag eller frysas.

Måltidsservice är sedan två år tillbaka samordnad inom kommunen men budgeten är delad mellan fyra nämnder. 

- Budget och likvärdiga förutsättningar blir aktuellt att diskutera i den budgetprocess som nu sker i höst och där nämndsorganisationen förändras, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16