Skip to main content

Möjligt med äldreboende på västra Ersboda

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:11 CET

Efter beslut i byggnadsnämnden finns nu förutsättningar att bygga äldreboende vid Vasslevägen på västra Ersboda.

– Boendet är efterlängtat och nämnden var helt enig i beslutet, säger Åsa Ögren (S), ordförande, byggnadsnämnden.

I planarbetet har det varit vägledande att tillvarata allmänna intressen. Därför har planen anpassats till Vasslevägen och Västra Ersboda centrum. Det har också tagits hänsyn till områdets rekreationsvärden. Sakägare, statliga och kommunala instanser, föreningar med flera har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har lett till att plangränserna har justerats med hänsyn till dagvattenhantering och pågående markprojektering.

Mer information:
 
Åsa Ögren (S)
byggnadsnämndens ordförande
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
byggnadsnämndens vice ordförande
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se 

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
070-227 81 87
maria.hedin@umea.se