Skip to main content

Möjligt med idrottshall i anslutning till Midgårdsskolan

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 16:39 CEST

Nu finns det planmässiga förutsättningar för en idrottshall och kontor i anslutning till Midgårdsskolan på Umestan. Det har byggnadsnämnden beslutat.

En ny detaljplan för Stadsliden 3:10 på Umestan medger idrottshall samt kontor. Den planerade idrottshallen är tänkt att dagtid användas för Midgårdsskolans gymnastikundervisning och kvällstid hyras ut till idrottsföreningar. 

Planområdet
Planområdet ligger i anslutning till Midgårdsskolan i sydöst samt två byggnader för småindustri i nordöst. Gatorna i sydväst och norr gränsar till Försvarsmaktens verksamhet. I detaljplanen finns bestämmelser som reglerar bullernivån för inomhusmiljö tilltänkt samt skisser över tilltänkta tillfart för bil och cykel. Eftersom planen överensstämmer med översiktsplanens intentioner har den handlagts med enkelt planförfarande.

Mer information:
 
Åsa Ögren (S)
ordförande
byggnadsnämnden
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
maria.hedin@umea.se