Skip to main content

Multiarenan i Obbola får ytterligare stöd

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 18:03 CEST

Redan i maj meddelade fritidsnämnden att man ställer sig positiv till att en ny multiarena ska byggas i Obbola, förutsatt att föreningen får sökta medel från Allmänna arvsfonden. Nu när arvsfonden beslutat att ställa sig bakom projektet bidrar också Umeå kommun med vad man lovat.

Obbola IK har fått medel för att bygga och driva en multiarena som skapar möjligheter för framförallt cykelträning men även boule, styrketräning och konditionsaktiviteter året runt. Den nya arenan syftar till att locka nya målgrupper samt öka tillgängligheten och nyttan av Harpsjöns friluftsområde. Kostnaden för hela projektet beräknas till 4 miljoner kronor och Allmänna arvsfonden har beslutat att gå in med 70 procent av den summan. Med arvsfondens beslut klart var det fritt fram för fritidsnämnden att bidra med 500 000 kr ur eget kapital.

– Vi tror att multiarenan kommer bli att fantastiskt tillskott för fritidslivet i Obbola och vi är väldigt glada att Allmänna arvsfonden ställer sig bakom projektet. Det gör vårt beslut väldig enkelt, säger Lennart Arvidsson (V), ordförande i fritidsnämnden.

Föreningen lyfter fram att arenan kommer att gynna barns idrottsintresse och att den blir ett bra komplement till Obbola IK:s övriga idrottsverksamhet som idag är mest fokuserad på lagidrott. Med den nya arenan kommer föreningen att kunna erbjuda individuella idrottsalternativ till unga som inte fångas upp av föreningens lagidrott.