Skip to main content

Musikskolans kvalitet ska mätas

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 15:49 CEST

För- och grundskolenämnden har en ambition att Musikskolan ska vara en bred ingång där många barn får möjlighet att komma i kontakt med Musikskolans verksamhet. Verksamheten ska också ha utrymme för en mer spetsad utbildning för elever som har stort intresse och ambition att fortsätta sin musikaliska bana. Därför har beslut om kvalitetsmått bestämts för att kunna följa målen med verksamheten över tid.

Musikskolans verksamhet kommer bland annat att mätas utifrån:
- antal barn i deras olika ämneskurser och grupper samt prova-på-verksamhet
- andel nöjda elever
- tillgänglighet till undervisning i närområdet
- andel elever som väljer att fortsätta i musikskolan

Arbete pågår också för att hitta fler former för elever att gå i Musikskolan på dagtid samtidigt som man eleverna kan ha goda förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16

Tamara Spiric (V)
2:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-277 19 89

Gabrielle Hultdin
Kommunikatör
För- och grundskolan
070-345 12 33