Skip to main content

Nästa vecka i Glashuset 2014

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 11:33 CET

Umeå - så funkar det, stadsdrift och planering inför 2014 samt Profilteatern, Handelskammaren och Diabetesföreningen.

Credo 2014-tal (2-3 minuter) klockan 12.00 varje dag. Med reservation för eventuella ändringar och att nya programpunkter kan komma till. Programmet uppdateras kontinuerligt på webbplatsen www.umea2014.se<http://www.umea2014.se>. Där direktsänds också Credo och vissa programpunkter.

Under hela veckan kommer det att finnas en interaktiv förslagskarta i glashuset. På kartan kan man lämna dina idéer och förslag på hur Umeå kan bli en ännu bättre stad.

MÅNDAG 8/11
Samhällsbyggnadsprojekt i centrala Umeå - vad händer i centrum till 2014? Vad vill du? Diskutera! Rita ditt eget torg! Projekt och projektidéer, utställning: Rådhustorget, Renmarks-torget, Rådhusesplananden, Gågatan, Umeå Central, Järnvägstorget, Korvstånden, Staden mellan broarna, Ung och aktiv med mera.
10.00                Carl Arnö, projektchef samhällsbyggnadskontoret, berättar om projekt.
10.30 - 11.30    Tomas Nilsson, vd för centrumbolaget Umeå C, gästar Glashuset.
12.00                Credo 2014. Carl Arnö.
12.30                Carl Arnö, projektchef samhällsbyggnadskontoret, berättar om projekt.
12.30 - 13.30    Anna Flatholm, parkdriftchef och landskapsarkitekt Umeå kommun.
14.30 - 15.30    Karin Isaksson, park- och gatuchef Umeå kommun, gästar Glashuset.
15.00                Carl Arnö, projektchef samhällsbyggnadskontoret, berättar om projekt.
15.30 - 17.00    Olle Forsgren, stadsarkitekt Umeå kommun, gästar Glashuset.
17.00 - 17.30    Ida Östensson, projektledare för Crossing boarders (tidigare projektledare för Ung och aktiv och Skateparken) gästar Glashuset.
17.30                Carl Arnö, projektchef samhällsbyggnadskontoret, berättar om projekt.

TISDAG 9/11
Hållbar stadsbyggnad och livsstil till 2014.
10.00 - 13.00    Nätverket för hållbart byggande.
10.00                Nätverket för hållbart byggande. Åsa Ögren, Byggnadsnämnden.
10.30                Lågenergihus Villanäs. Henry Mortenssen.
11.00                Bostaden, byggande på Ålidhem. Ulf Nordwall.
11.30                Passivhus. Tomas Greindl.
12.00                Credo 2014. Margareta Green-Palo, miljöchef Umeå kommun.
12.15                Umeå Energi - Henrik Bristav, miljöchef.
12.30                Hållbart byggande i Umeå. Christer Johansson.
13.00 - 18.00    Miljö- och hälsoskydd.
Kolla bullret där du bor! Under hela eftermiddagen är du välkommen in och kolla buller från trafik, flyg och industrier på bullerkartan.
Luften där du bor. Information och kortare föredragningar om luften i Umeå.
Umeå kommuns energirådgivning finns på plats och svarar på frågor.

ONSDAG 10/11
Vinterstaden Umeå - Gator och parker. Kom och se hur Umeå kommun jobbar med stadens gator och parker under vintern. Smarta tips inför vintern! Visning av kartor.
11.00                Frågor och svar med personal från Umeå kommun, Gator och parker.
12.00                Credo 2014. Nina Ingvarsson, landskapsingenjör, Umeå kommun.
14.00                Frågor och svar med personal från Umeå kommun, Gator och parker.
16.00                Frågor och svar med personal från Umeå kommun, Gator och parker.

TORSDAG 11/11
Höga hus i centrum. Pågående planering av höga hus inom centrumfyrkanten. Visning av skuggstudier och 3D-modeller kring aktuella projekt.
11.00                Samtal kring stora projekt i centrum. Hur förändras stadsbilden?
12.00                Credo 2014. Patrik Jansson, planeringsarkitekt, Umeå kommun.
14.00                Samtal kring stora projekt i centrum. Hur förändras stadsbilden?
16.00                Samtal kring stora projekt i centrum. Hur förändras stadsbilden?

FREDAG 12/11
Profilteatern och Handelskammaren, Ambassadörer för kvinnors företagande i samarbete med Ung företagsamhet.
08.00 - 12.00    Profilteatern informerar om teaterprojektet Lekplats som för samman stadens kreatörer, publik och näringsliv i ett arbete för en bättre stad.
Läs mer om Lekplats Umeå på www.profilteatern.nu<http://www.profilteatern.nu/>.
12.00                Credo 2014. Marie Lundgren.
12.05                Marie Lundgren, ambassadör för kvinnors företagande. "Tänk Om...".
12.30 - 13.15    Amanda Wikström berättar om sin UF-resa.
13.30 - 14.15    Annica Collén - ambassadör för Kvinnors Företagande. "Från 84 öre till 500 miljoner".
14.30 - 15.15    Mattias Bergsvik berättar om sin UF-resa.
15.30 - 16.15    Martina Gustavsson, ambassadör för kvinnors företagande. "Se möjligheter och ta chanser".
16.15 - 17.00    Avslutning med underhållning.

LÖRDAG 13/11
Kom och prata brandskydd med Brandförsvar och säkerhet, som vill öka medvetandet hos Umeåborna om vilka brandrisker som finns i hemmet. Du får tips och råd för att undvika bränder och hur du ska agera om de uppstår.
11.00                Lars Tapani. Brandchefen har ordet.
12.00                Credo 2014. Henrik Östlund, chef Räddningstjänstverksamhet, Umeå kommun.
14.00                Dialog om brandskydd.
16.00                Dialog om brandskydd.

SÖNDAG 14/11
Diabetesföreningen, Diabetesdagen. Glashuset kommer vara upplyst i blått.
12.00                Credo 2014. Kjell Åke Nilsson, ordförande i Diabetesföreningen i Västerbotten.
13.00                Föreläsning.

Kontaktuppgifter


Samhällsbyggnadskontoret:
Carl Arnö, projektchef, 070-557 03 23, carl.arno@umea.se<mailto:carl.arno@umea.se>
Niklas Forsgren, informatör, 070-569 85 21, niklas.forsgren@umea.se<mailto:niklas.forsgren@umea.se>


Profilteatern:
Lena Karlsson, lena@profilteatern.nu<mailto:lena@profilteatern.nu>

Handelskammarens programpunkter:
Siv Forssén, 070-667 80 36, sivan@septemberenterprising.se<mailto:sivan@septemberenterprising.se>

Diabetesföreningen i Umeå med omnejd:
Maria Holmgren, 070-62 58 364, maria.holmgren@ac.hso.se<mailto:maria.holmgren@ac.hso.se>

Glashuset 2014:
Marianne Hård af Segerstad, 070-561 58 86, marianne.hardafsegerstad@umea.se<mailto:marianne.hardafsegerstad@umea.se>
Marcus Weinehall, 070-622 00 35, marcus.weinehall@umea.se<mailto:marcus.weinehall@umea.se>
Hälsningar

Robert Rösth

webbredaktör
Informationsenheten, SLK
Umeå kommun
90184  Umeå
090-16 12 62, 070-530 92 62
robert.rosth@umea.se
www.umea.se |  www.umea2014.se