Skip to main content

Nasteho Osman och Simon Lundgren rese- och kulturstipendiater 2014

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 17:15 CEST

Kulturnämnden beslutar att Umeå kommuns rese- och kulturstipendium 2014 ska tilldelas Nasteho Osman och Simon Lundgren. Stipendierna uppgår vardera till 15 000 kr.

Motiveringarna lyder:

”För sitt brinnande engagemang, förmåga att påverka människor i sin omgivning och för sitt introducerande av spoken word-kulturens fredliga stridsforum i Umeå tilldelas Nasteho Osman kulturnämndens rese- och kulturstipendium. Nasteho har sparkat ner muren i en tidigare kraftigt mansdominerad kulturyttring och därmed öppnat upp densamma för andra att följa. Hon har under 2013 startat upp och driver Ice Cold i Umeå, som är Norrlands första battle-scen, där unga bjuds på en rolig och engagerande aktivitet där orden ersätter knytnävar.”

”För sin genomgående orädsla och mod i sitt skapande, sin förmåga att trycka utvecklingen framåt och inspirationskraft för andra tilldelas Simon Lundgren kulturnämndens rese- och kulturstipendium. Simon förkroppsligar do-it-yourself-andan i Umeå och är nominerad för såväl sin bildkonst, skrivande och musik. Han har även en förmåga att ständigt motivera och driva andra till att utvecklas och lägger mycket tid på att förmedla sin kraft och kunskap vidare till unga som vill utvecklas i sitt skapande.”

Stipendierna uppgår vardera till 15 000 kr.

För mer information:

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kultur Umeå kommun
070-3425596
lars.sahlin@umea.se