Skip to main content

Nationella anhörigdagen uppmärksammas

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 08:42 CEST

För att uppmärksamma anhörigas situation anordnas evenemanget Nationella anhörigdagen i samarbete med Anhörigrådets lokalföreningar. Syftet med dagen är att sprida kunskap och inspiration till anhöriga.

Anhörigrådet Umeå och Umeå kommun; enheten för prevention, deltar under dagen för att beskriva vilket stöd som finns för anhöriga.

– Det är viktigt att uppmärksamma anhöriga och anhörigas situation. De kan vara belastade på flera sätt men det finns stöd att få, säger anhörigkonsulent Inger Haraldsson. Kommunen erbjuder till exempel information, utbildningar och samtal för att minska belastning, förebygga ohälsa och förbättra livssituationen för anhöriga som stödjer en närstående. Vi bjuder in till en dag med tröst, hopp och glädje.

Nationella anhörigdagen infaller den 6 oktober varje år och är instiftad av Anhörigas riksförbund.

Med anhörig menas en person som inom familjen eller släkten hjälper någon som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

Om Nationella anhörigdagen

Den 6 oktober på Miklagård, Folkets hus mellan klockan 8.30 – 17.00 äger evenemanget rum.

På förmiddagen föresläser Jessica Falk ”Konsten att kunna le när livet rasar”. Jessica är ambassadör för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Som mamma till en dotter som har en traumatisk hjärnskada berättar Jessica om sitt liv som förälder samtidigt som hon sprider kunskap om hjärnskador och dess konsekvenser.¨

Anhörigrådet, Umeå kommun presenterar sig och vilket stöd som finns att hämta hos respektive organisation.

Dagen avslutas med föreställningen ”Den lyckliga pessimisten” av Jan Bylund och Mattias Lundberg. Jan Bylund är komiker, programledare och ett känt ansikte för svenska folket från olika tv-program. Mattias Lundberg är legitimerad psykolog och psykoterapeut, docent i psykologi vid Umeå universitet samt författare till ett flertal böcker.

Kontakt media
Pressen välkomnas att ta kontakt med Anette Westin telefon 070 -695 23 49, mejl: anette.westin@umea.se vid intresse av att delta under dagen.Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.