Skip to main content

Naturskolan i Umeå får 1,4 milj kr för att flytta lärandet till naturen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 10:35 CET

Naturvårdsverket ger Naturskolan i Umeå 1,4 miljoner kronor för att
arbeta med att utforska naturen och göra den tillgänglig för
människor, inte minst bevarande av tätortsnära natur. Sju åtgärder
ska Naturskolan fokusera på under 2011 till år 2014 för att öka
kompetensen om lärande i naturen. Målgruppen är främst personal inom
skolan i Umeå.

De sju åtgärderna handlar om:
· kompetensutveckling i naturen med elever,
· studiedagar för skolpersonal,
· etablera lärmiljöer i tätortsnära natur,
· fakta på hemsida
· utveckla inspirationsskolor för lärande i tätortsnära natur
seminarier och konferenser om bl a naturens betydelse för hälsan
tätortsnära natur som interkulturell lärmiljö (samarbete med
modersmålslärare).


– Vi på Naturskolan ser fram emot att strategiskt arbeta vidare med de
sju åtgärderna. Vi arbetar sedan länge med utomhuspedagogik, men kommer
i projektet att ha möjlighet att utforska närmiljön på ett nytt sätt,
t ex genom att använda oss av gamla kartor och utveckla nya pedagogiska
program för skolorna. Vi ska ta fram en applikation som ska göra
resultaten synliga för allmänheten på en webbplats. Vi hoppas också
att våra konferenser ska locka flera olika målgrupper, säger Erika
Åberg, Naturskolan.


Mer fakta:
Under 2004-2006 satsade regeringen 300 miljoner kronor på projekt i
landets kommuner och har som övergripande mål att ge ett ökat
engagemang för naturvårdsfrågor, ökad tillgänglighet, lokal
förankring och ett skydd av tätortsnära naturtillgångar. Naturskolan i
Umeå fick då ett bidrag på drygt 2 miljoner kr för arbete i hela
Umeregionen.

Regeringen har nu beslutat om en fortsatt satsning på lokal naturvård.
”Åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för
människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur,
bör stå i fokus” enligt regeringens proposition Hållbart skydd av
naturområden (2008/09:214).

För mer information:
Erika Åberg, Biolog på Naturskolan i Umeå, mobil: 070-569 03 21


Gabrielle Hultdin, Informatör för- och grundskolan, mobil: 070-345 12 33