Skip to main content

Nej till nya vindkraftsområden

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 17:17 CET

Kommunen motsätter sig Energimyndighetens förslag om helt nya riksintresseområden för vindkraft, bland annat i Tavelsjö, genom ett remissyttrande av kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Umeå kommun har tillsammans med de andra kommunerna inom Umeåregionen pekat ut lämpliga områden för vindkraft i ett tillägg till översiktsplanen som antogs 2010. Enbart inom Umeå kommun utreds och prövas för närvarande kring 160 vindkraftverk som skulle innebära en produktion med omkring 0,7 TWh per år.

Värdefullt friluftsområde
Energimyndigheten har nu reviderat riksintresseområden för vindkraft. För Umeå kommun innebär förslaget att de kustnära riksintressena för vindbruk faller bort och nya föreslås vid Tavelsjöberget och längs Sävaråsen.
Näringslivs- och planeringsutskottet påpekar i sitt remissyttrande att Tavelsjöberget och Tavelsjön är ett av kommunens främsta friluftsområden, där det dessutom planeras en skidanläggning och nya sommaraktiviteter. En vindkraftsetablering inom området skulle minska områdets friluftsvärden och attraktivitet.

Vill slutföra projekt
Näringslivs- och planeringsutskottet påpekar vidare att föreslagna områden längs Sävaråsen berör viktiga flytt- och vinterbetesmarker för rennäringen. Utskottet förutsätter därför att berörd sameby har fått möjlighet att yttra sig angående remissen.
I remissyttrandet påpekas att utredning och projektering av vindkraftverk tar lång tid, och att kommunen vill att pågående projekt i gällande områden slutförs.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.