Skip to main content

Nej till strategi för Grön IT

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 16:24 CEST

En motion från Nasse Mosleh (MP) om en genomlysning av IT-verksamheten, med målet om en strategi för Grön IT, har avslagits av kommunfullmäktige.

I avslaget nämns att införandet av IT-stöd eller andra tekniska hjälpmedel ses som en naturlig del i den ordinarie verksamhetsutvecklingen, och att det styrs av de mål som kommunfullmäktige och nämnder beslutat om. Flera insatser med tydlig miljöprofil har redan genomförts, till exempel videkonferenser, mejl i stället för internpostpapper, energieffektivisering, support på distans samt nya digitala blanketter och appar.

– Att andra kommuner beslutat om en strategi, kan bero på att de inte hunnit lika långt som Umeå. Vi gör redan ett bra arbete på området, säger Lasse Jacobson, ordförande i tekniska nämnden.

Votering
Nasser Mosleh menar att området kan utvecklas ytterligare och att det finns fler besparingar att göra. Han efterlyser en så kallad Grön IT Audit (genomlysning), för att följa upp, utvärdera och överblicka det arbete som hittills gjorts på området och gå vidare i arbetet och stärka Umeås hållbarhetsprofil.
Motionen avslogs efter votering med siffrorna 56-6 (1 avstod, 3 frånvarande).

Mer information:

Lasse Jacobson (V)
ordförande, tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Nasser Mosleh (MP)
ledamot, kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-569 81 83
nasser.mosleh@hotmail.com

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se