Skip to main content

Nu är vi 114 000 invånare

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 16:03 CET

Umeås folkmängd ökade med cirka 1 330 personer under 2009. Det innebär att vi nu passerat 114 000 invånare i antal.
– Det är glädjande att vi har fortsatt ökad tillväxt, det är viktigt för Umeå, säger Lennart Holmlund (S) kommunstyrelsens ordförande.

Tillväxten beror till nästan lika stora delar på flyttnings- respektive födelsenettot. Födelseöverskottet ligger runt 650 personer och flyttnettot ger cirka 680 i plus.

Antalet födda ligger cirka 40 barn högre än 2009 och den förväntade nedgången mot bakgrund av konjunkturläget har uteblivit.

Utvecklingen i Umeå under 2009 följer därmed rikstrenden ganska väl med ett fortsatt högt antal födda och en hög invandring tillsammans med en låg utvandring. Däremot har antalet döda ökat i Umeå under 2009 till skillnad mot riket.
Befolkningssiffran är preliminär och bygger på Umeå kommuns egna register. De officiella siffrorna från scb offentliggörs först den 17 februari.


För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Annalena Löfgren
Bitr. planeringschef
090-16 12 42
annalena.lofgren@umea.se

Maria Lindberg
vik. pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
maria.a.lindberg@umea.se