Skip to main content

Nu börjar ombyggnaden av Rådhusparken

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 10:59 CEST

Äntligen kan ombyggnaden av gamla Trädgård i norr påbörjas. Den nedre delen av Rådhusparken kommer att byggas om till ett exklusivt parktorg.  Det sammanhängande ”granitgolvet” bygger på temat björkstam. Den internationellt erkände landskapsarkitekten Ulf Nordfjell står för utformningen.
- Platsen ska upplevas både som modern och som en del av den historiska Rådhusparken, säger Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare, Umeå kommun.


Den nedre delen av Rådhusparken (etapp 1), mellan Strandgatan och älven, kommer att byggas om till ett exklusivt parktorg där markbeläggningen i granit tillsammans med murar, utsiktspunkt och trädäck är bärande inslag. Granitytorna kommer att utgöra ett stort och sammanhängande golv och kontrasterna mellan föreskrivna stensorter är en viktig del av golvets uttryck på temat björkstam.
- Vi bygger nya planteringsytor där vi återplanterar prydnadsaplar från Trädgård i norr och kompletterar med nya träd, buskar och perenner, fortsätter Anna Flatholm.


Ulf Nordfjell ansvarar för utformningen
Platsen ska upplevas som en del av den historiska Rådhusparken och följer därför parkens struktur och symmetri. Det nya kulturhuset, Kulturväven, med sin svepande, vita glasfasad har ett modernt formspråk och det avspeglas också i gestaltningen av parkens älvsnära delar som getts ett mer modernt uttryck. Den internationellt erkände landskapsarkitekten Ulf Nordfjell på Ramböll ansvarar för utformningen av den nya Rådhusparken.


NCC är entreprenör
Projektet utgör den centrala delen av Umeå kommuns satsning på älvsnära parker och torg i centrala staden, Staden mellan broarna. Ombyggnaden omfattar ca 4 500 m2 och entreprenadsumman ligger på ca 18 Mkr. Umeå kommun har avslutat upphandlingen av entreprenör och det blir NCC som kommer att utföra jobbet.


Arbetet påbörjas nu, klart försommaren 2014
Arbetena i parken kommer att påbörjas omgående med rivning och trädfällning. Popplarna längs Strandgatans älvssida kommer att fällas tillsammans med övriga träd på ytan för att ersättas av ett 30-tal nya träd och buskträd våren 2014. Mer omfattande schaktarbeten påbörjas senare i sommar, efter semestrarna. Ombyggnaden planeras vara färdig försommaren 2014.

Se även www.umea.se/radhusparken

Illustrationen föreställer nedre delen av Rådhusparken.


Mer information;
Per-Olov Vennström
projektledare
per-olov.wennstrom@umea.se
070-2781372 

Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
anna.flatholm@umea.se
070-3346144

Britta Strömgren
kommunikatör
britta.stromgren@umea.se
070-661 24 64