Skip to main content

Nu startar bygget av ny förskola öst på stan

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2018 07:10 CET

Nu i januari sätts spaden i jorden för en ny förskola öst på stan som får namnet Rosendal. Den kommer att ha sex avdelningar på två plan och byggas utifrån dagens moderna standard för förskolelokaler. Förskolan ska vara klar sommaren 2019.

- Förskolan får fler avdelningar än den tidigare förskolan Mården och ligger i linje med förtätning av staden. I projektet samarbetar Fastighet och Gator och parker för att även anlägga en allmän park i nära anslutning till förskolan och det nya bostadsområdet, säger Erik Nilsson, byggprojektledare på Fastighet, Umeå kommun.

Under byggtiden kan eventuella trafik- och bullerstörningar uppstå. Huset planeras vara uppbyggt med tak till sommaren. Därefter börjar fasadarbeten och invändiga arbeten. Förskolan kommer att bestå av tegel och fasadskivor för att smälta in i omgivningen och med det nya bostadsområdet som Bostaden bygger bredvid.

Förskolan byggs på den plats där tidigare förskolan Mården låg. Den verksamheten är i tillfälliga lokaler vid gamla simhallen och ska flytta in när förskolan är klar.

Totalentreprenör är Selbergs Entreprenad.


Mer information:

Erik Nilsson
byggprojektledare Fastighet
Umeå kommun
070-516 44 24
erik.nilsson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.