Skip to main content

Ny förskola och skola byggs i Bullmark

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 15:16 CET

För- och grundskolenämnden beslutade att bygga en ny förskola och skola F-3 i Bullmark som planeras vara klar hösten 2018. Elever i Bullmarks upptagningsområde får sin undervisning i Sävar då nya skolan i Bullmark står klar. Botsmark skola anpassas till förskola och skola F-3. Åk 4-6 erbjuds i Flurkmark skola. 

- Med det här beslutet följer vi vår viktigaste målsättning som är att ha en för- och grundskolverksamhet med hög pedagogisk kvalitet. Beslutet att bygga en ny skola och förskola i Bullmark och lämna den gamla är en viktig satsning för de yngre barnen. För de högre årskurserna blir det Sävar skola där vi har tillgång till undervisningssalar, behöriga lärare och professionell samverkan som stödjer elevernas måluppfyllelse, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

I beslutet ingår också att Bullmarks skola kommer att erbjuda Bodbyns elever fritidshem för att följa skollagens krav och fritidshemmets uppdrag. I lagen står att fritidshem ska ha en tydlig koppling till skolan och kravet på nära anslutning till skolan.

Botsmarkselever åk 4-6 erbjuds skola i Flurkmark

För- och grundskolenämnden följer föräldrars förslag och erbjuda åk 4-6 i Flurkmark skola från hösten 2017 eftersom det finns kapacitet där. Tidpunkten är inriktning för vidare kommunikation med berörda. Under övergångstiden får eleverna sin undervisning i Bullmark skola.

Skolskjutsen till Flurkmarks skola ska säkerställas så att den blir effektiv och trygg. Vägsträckan är bättre och det finns linjetrafik som innebär mindre väntetider för nästan samtliga elever.

- Beslutet är långsiktigt hållbart där vi ser att vi kan hålla en hög pedagogisk kvalitet som ger gott rykte för såväl inflyttande, arbetssökande som boende i byarna. Nämnden har tagit hänsyn till vikten av hög kvalitet ur flera aspekter och där nyttjandet av lokaler och resurser blir hållbart över tid, säger Moa Brydsten (S).

- Vi får resurser utifrån prognoser och det är vad vi måste planera utifrån. Vi ska lägga pengar på barnen och inte lägga pengar på tomma lokaler, säger Elmer Eriksson (M), vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

C, Kd och V yrkade återremiss och önskade bland annat en fördjupad analys av F-6 skola i Bullmark.

C, Kd och V reserverade sig mot beslutet i för- och grundskolenämnden.

- Vi ville ha en fördjupad analys av konsekvenser. Vi tycker att en F-6 skola i Bullmark är möjligt om man jämför med elevvolymer i andra byaskolor i kommunen, säger Sören Olsson (C), ledamot i för- och grundskolenämnden.


Mer information:

Moa Brydsten (S) ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Sören Olsson (C)
ledamot
För- och grundskolenämnden
070-580 81 07Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.