Skip to main content

Ny gång- och cykeltunnel vid järnvägsstationen

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 16:17 CEST

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott yttrade sig idag positivt över byggnadsnämndens förslag till detaljplan för en ny tunnel vid resecentrum Umeå C. Tunneln ska bli både plattformsförbindelse för tågresenärer och vara en stadsdelsförbindelse mellan Haga och Centrala stan.

Planerad tunnel kommer att ersätta den befintliga gångtunneln under järnvägsspåret, som kommer att fyllas igen. Den nya tunneln kommer till skillnad från den gamla att även gå under väg E12, för att få högre trafiksäkerhet. Den ska utformas med höga ambitioner vad gäller tillgänglighet och trygghet.

Detaljplanen är en del av den större planeringsprocess som pågår för hela resecentrumsområdet. Tunneln blir ett första steg av förverkligandet av resecentrum Umeå C. Bygget av tunneln planeras med byggstart hösten 2010 för att kunna samordnas med anläggandet av nya järnvägsspår.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-550 47 85

lennart.holmlund@umea.se