Skip to main content

Ny gemensam organisation för studie- och yrkesvägledning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 12:11 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om en gemensam organisation av studie- och yrkesvägledning (SYV) inom grundskolan och gymnasieskolan i Umeå kommun.

Umeå universitet har utrett studie- och yrkesvägledningen och föreslår att Umeå kommun samordnar sin studie- och yrkesvägledning i en gemensam enhet för att möjliggöra tydligare styrning och ledning samt förbättra kvalitetssäkringen.

En vägledningschef ska rekryteras under våren 2014 om övriga skol- och kommundelsnämnder i kommunen ställer sig bakom organisationsförslaget. Organisationsförändringen och chefstjänsten ska finansieras inom befintlig budgetram. Övriga nämnder ska fatta sina beslut innan årsskiftet 2013/2014.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Peter Jacobsson Möller (V)
2:e vice ordförande
073-064 16 17
peter.moller@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se