Skip to main content

Ny överenskommelse för att lösa bostadsfrågan för socialt utsatta

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 16:29 CET

Umeå kommun och AB Bostaden har skrivit en överenskommelse som ger socialtjänsten
rätten till cirka 100 lägenheter att hyra ut i andra hand till personer med omfattande social problematik.

- Överenskommelsen är ett steg för att möjliggöra stöd till de medborgare som befinner sig långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden och en viktig pusselbit i vår vision mot hemlöshet, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Överenskommelsen har skrivits för att reglera samverkan kring bostäder som nyttjas i det bostadssociala arbetet. Syftet är att kunna erbjuda en bostad till de personer som står väldigt långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden.

- Det är bra att en överenskommelse nu är undertecknad eftersom behovet av lägenheter för socialtjänsten är fortsatt stort och rätten till ett hem är något alla människor ska ha, säger Veronica Kerr (KD), första vice ordförande, socialnämnden.

Antalet lägenheter för uthyrning till Umeå kommun avgörs utifrån AB Bostadens tillgängliga lägenheter. Uthyrning med bosociala avtal får uppgå till max 5 % av omsättningen per år. Andelen räknas på fjolårets omsättning av vanliga lägenheter (för år 2013: cirka 2000 lägenheter/år).

- I och med överenskommelsen får socialtjänsten ta del av fler lägenheter än tidigare år, förhoppningsvis kan vi nu hjälpa de allra mest utsatta i samhället, säger Åsa Bäckström (V), andra vice ordförande, socialnämnden.

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se