Skip to main content

Ny omledning av Backenvägen vecka 25-28

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 12:30 CEST

Sista skedet för ombyggnad av Backenvägen är påbörjad. Under veckorna 25-28 pågår den andra perioden med omledningar. Under den här perioden kommer även bron över Tvärån att vara avstängd på grund av underhållsarbete.

Klart i slutet av augusti 2013
Under hela byggperioden, 2013-05-20 till 2013-08-20, kommer trafiken leds om på närliggande gator. Sättning av kantsten gör att gatan måste stängas för genomfartstrafik av arbetsmiljöskäl för entreprenören.

Del av Backenvägen avstängd, öppen endast för behörig trafik
Under byggtiden är Backenvägen avstängd mellan Hartvigsgatan och Stadsgränsvägen. Vägen är dock öppen för behörig trafik, dvs. boende, fastighetsägare, butiker och företag. Men framkomligheten kommer att vara begränsad.

Bron över Tvärån tillfälligt avstängd
På grund av underhållsarbete kommer bron över Tvärån och delar av Storgatan att vara avstängd för motorfordonstrafik. Gående och cyklister kommer att kunna passera över bron.

Lokalbuss tillfällig färdväg och hållplats
Lokalbussarna kommer att få en tillfällig färdväg via Tallparksvägen, Fågelsångsvägen, Lärkvägen, Bollplansgatan och Skolgatan. Fågelsångsvägen och Lärkvägen kommer att vara enkelriktade samt bara vara tillåten att trafikeras av boende, fastighetsägare och lokalbussar. För att öka bussarnas framkomlighet kommer bussarna att ha huvudled. Vidare kommer det att vara förbjudet att parkera på de gator som trafiken leds om på.

Lokalbussens hållplats ”Hartvigsgatan” får en tillfällig placering på Grubbevägen vid Coop Nära. Hållplatserna Ängesvägen och Stadsgränsvägen är indragna. Linje 1 trafikerar tillfälligt hållplatserna Sandåkern och Hedlundakyrkan.

Biltrafik
Biltrafiken kommer att ledas om på Skiftesvägen, Tallparksvägen, Sandåkersgatan, Bollplansgatan, Skolgatan och Ängesvägen. Cirkulationsplatsen vid Backenvägen/Hartvigsgatan/Grubbevägen är öppen för biltrafik i nord-sydlig riktning.  Gällande hastighet kommer att vara som idag, 30 km/tim.

Gång- och cykelväg
Gång- och cykelvägen leds om via Lagmansgatan och Per Jans väg på sträckan Hartvigsgatan – Storgatan.

Beläggning påbörjas vecka 25
Beläggning av Backenvägen beräknas börja vecka 25.

För mer information
Umeå kommun, Gator och parker
Sune Norman
projektledare
090 -16 13 98
070-693 61 24

Katarina Bergström
trafikplanerare
090-16 14 54

Britta Strömgren
kommunikatör
090-16 23 91
britta.stromgren@umea.se

UMEVA
Knut Reinkjöp, projektledare VA
090-16 14 50

Svevia
Benny Moström, platschef
070 – 342 55 86
Ulf Näslund, arbetsledare
070-517 72 69