Skip to main content

Ny samverkansform för räddningstjänsten i Umeå, Vindeln och Robertsfors

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 09:35 CET

En gemensam nämnd kan bli aktuell för räddningstjänsten i Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner. Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till samverkansavtal och reglemente. Detta under förutsättning att kommunerna i Robertsfors och Vindeln fattar samma beslut.

Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner har i en förstudie gemensamt undersökt förutsättningarna för en ny samverkansform för räddningstjänsten. Utredningen visar att det finns samordningsvinster.

- Vi kan samordna rutiner och avtal och får en tydlighet gällande arbetsmiljöansvaret, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Mellan kommunerna finns en upparbetad avtalssamverkan sedan början av 1990-talet. Samarbetsklimatet mellan kommunerna är gott och den gränslösa samverkan i Umeåregionen fungerar bra. Det finns goda förutsättningar för att utöka samverkan och en gemensam nämnd ses som ett bra alternativ.

- Vi får en effektivare administration och kan effektivisera och samnyttja räddningsresurser och material, säger Lars Tapani, brandchef.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.