Skip to main content

​Nya avgifter för vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 07:00 CET

Avgifterna för 2016 för vård och omsorg inom Umeå kommun är justerade. Nu kommer många personer som tidigare har betalt en reducerad avgift att betala mer. De faktorer som påverkar hur mycket en person betalar för sin vård och omsorg är flera.

Prisbasbeloppet, det belopp som används för att beräkna grundavdrag är lägre i år och det innebär att förbehållsbeloppet, den summa som ska täcka normala levnadskostnader har sänkts. I kombination med höjda pensioner och sänkt skatt får fler ett ökat utrymme att betala sina avgifter.

– Det kan röra sig om 200 kronor till 800 kronor mer att betala varje månad beroende hur mycket hjälp man får. För att vara säkra på att det blir rätt uppmanar vi de som har fått en höjd avgift att kolla så att deras uppgifter stämmer, kontrollera pensionsutbetalningarna, hyra och så vidare, säger Birgitta Brännvall, områdeschef utredning funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen.

Avgifthandläggarna har fattat beslut om nya avgifter för de som har vård och omsorg och beslutet skickas ut nästa vecka. De som har frågor eller vill komma i kontakt kan ringa avgiftshandläggarna på det telefonnummer som finns på beslutsmeddelandet eller via mejl avgiftsgruppen@umea.se

Mer information

Birgitta Brännvall
Områdeschefschef Utredning
Funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen
Umeå kommun
090-16 18 07
070-688 33 68
Birgitta.brannvall@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.