Skip to main content

Nya bostäder på Backen får stöd

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 17:38 CEST

Näringslivs- och planeringsutskottet stödjer planerna på nya bostäder på fastigheten Kungsgården 1 på Backen.

Området som kan bli aktuellt för nya bostäder ligger mellan Kyrkhamnsvägen och Grubbeskolan. Marken ägs av kommunen och används i dag som en fotbollsplan intill skolan, men är i översiktsplanerna för Älvslandskapet tänkt att bebyggas med bostäder. Detaljplaneförslaget öppnar för omkring 70-90 lägenheter i tvåvåningshus med inslag av gruppboende.

Förslaget beslutas i första hand av byggnadsnämnden. Området berörs av inflygningsstråket till flygplatsen och om bullerfrågan bedöms principiellt viktig kan ärendet också gå till kommunfullmäktige för beslut.


Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Håkan Göransson
vik. pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se<mailto:hakan.goransson@umea.se>