Skip to main content

Nybörjarundervisning i svenskt teckenspråk på Hagaskolan

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 13:56 CEST

Hagaskolan kommer att erbjuda elever med behov av att kunna teckenspråk nybörjarundervisning i teckenspråk enligt beslut i för- och grundskolenämnden. En elev som är döv eller hörselskadad och inte har grundläggande kunskaper i teckenspråk har inte rätt till modersmålsundervisning i språket enligt skollagen. Nu erbjuds dessa elever 40 minuter nybörjarundervisning per vecka.

- Det blir viktigt att förskolan fortsätter uppmuntra föräldrar att använda teckenspråk i hemmet. Föräldrar kan motivera sina barn till tvåspråkighet även om de flesta döva barn idag kan höra tack vare cochlea implantat, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Barn från tre års ålder får fortsätta med individuellt stöd i teckenspråk i förskolan och förskoleklass. Idag erbjuds flera andra insatser för att främja användandet av teckenspråk. Bland annat finns en tvåspråkig förskoleavdelning där man kommunicerar både på teckenspråk och svenska. Hagaskolan kommer att erbjuda teckenspråk som elevens val för alla elever och som språkval i årskurs 7 från hösten 2014.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Sören Olsson (C)
För- och grundskolenämnden
070-580 81 07