Skip to main content

Nygatan blir mer trafiksäker för cyklister

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 11:11 CEST

Umeå kommun, Gator och parker kommer i början av juni att påbörja ombyggnaden av Nygatan öst på stan, för att förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerhet för cyklister. Ombyggnaden är en del i Umeå kommuns ambition att öka andelen resor som görs med cykel. Umeva och Umeå Energi kommer att byta eller förnya sina vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar.

Del av körbana blir cykelbana
- Nygatan är ett av de mest trafikerade cykelstråken i Umeå, samtidigt som biltrafikflödena är låga. För att inrymma cykelbanan kommer gatan att enkelriktas i riktning från väst till öst för motorfordon. Sträckan mellan Östra Esplanaden och Nytorgsgatan kommer dock fortsatt att vara dubbelriktad, säger projektledare Sune Norman.

För att biltrafik ska kunna ta sig in till kvarteret Freja, med infart från Nygatan, kommer vänstersväng att tillåtas från Östra Kyrkogatan för dessa två fastigheter.

Etapp 1 byggstart i juni, klart i oktober 2013
Ombyggnaden sker i två etapper. Den första etappen mellan Östra Kyrkogatan och Nytorgsgatan påbörjas i juni 2013. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2014.

Umeå kommun genomför arbetet i samarbete med Umeva och Umeå Energi och andra ledningsägare som passar på att åtgärda eller byta sina ledningar i området.

De gamla björkarna kommer att ersättas med nya våren 2014. Gatubelysning kommer också att bytas ut.

Cykeltrafiken leds om
Under byggtiden kommer cykeltrafiken att ledas om via Kungsgatan i första hand. Gående hänvisas till närmaste parallellgata.

Öppen för behörig trafik men begränsad framkomlighet
Under byggtiden är Nygatan öppen för behörig trafik, dvs. boende och fastighetsägare. Ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men periodvis kan framkomligheten vara begränsad, både för ut- och infart till fastigheter och längs med gatan.

Informationsmöte 27 juni
Den 27 juni, kl 18-20, kommer ett informationsmöte att hållas på Umeå Folkets hus i Pettersson-Berger salen.

För mer information
Umeå kommun, Gator och parker
Sune Norman, projektledare
090 -16 13 98
070-693 61 24

Nils Lahti
Trafikingenjör
090-16 14 64

Britta Strömgren
kommunikatör
070-661 24 64

Umeva
Sven Fransson
projektledare vatten och avlopp
090 – 16 13 89

Umeå Energi
Lars-Göran Larsson
projektledare fjärrvärme
090 – 16 01 31

Svevia
Benny Moström
platschef
090 – 17 27 33