Skip to main content

Nytt styrsystem för belysning sparar pengar åt Umeå kommun

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 09:55 CEST

Umeå kommun byter styrsystem för gatubelysningen i centrala Umeå. De största fördelarna är minskade kostnader för drift och underhåll, mer energieffektivt och bättre kontroll på verklig förbrukning.

- Det är unikt att en kommun tar ett så stort grepp och gör allt på en gång, säger gatudriftchef Torbjörn Sandberg

Styrsystemet för gatubelysningen i centrala Umeå är föråldrat och behöver bytas ut. Istället för att laga och lappa med punktinsatser har kommunen tagit ett helhetsgrepp och gör en storsatsning genom att byta ut hela systemet.

Kenneth Edström, trafikingenjör på Umeå kommun räknar med att kommunen kommer att tjäna mycket pengar på minskade kostnader för drift och underhåll och på att få ett mer energieffektivt system.
– Det här är ett projekt i tre delar, berättar han. Det första är att byta ut 280 gatubelysningscentraler. Samtidigt separerar vi kommunens system från Umeå Energis nätcentraler. På så sätt får vi bättre kontroll på verklig förbrukning och kan följa upp driftskostnaderna. Den tredje och mycket viktiga delen i projektet är att vi får en detaljerad dokumentation som kommer att vara till hjälp i den framtida förvaltningen.

Arbetet med bytet kommer inte att störa
Arbetet med bytet av styrsystemet kommer inte att märkas speciellt mycket för Umeåborna. Grävningsarbetena vid centralerna är enkla och kommer inte att störa. Arbetet beräknas pågå under tre år. Genomförandet sker områdesvis med början i Holmsund, Backen och Centrala Umeå under 2014. År 2015 pågår arbetet på Mariehemsområdet och Teg samt Östteg. Ålidhem och Ersboda genomförs år 2016.

Flexibelt system med enklare hantering
Armaturerna i gatubelysningen blir kvar. Men driften av styrsystemet förenklas väsentligt. Nu kommer man direkt i datorn kunna följa förbrukning, påverka tändning och släckning, få larm om trasiga ljusenheter. Driftpersonal kan få information via en övergripande kartbild, där de kan peka sig vidare station för station.
- Det här blir ett flexibelt system med möjligheter till ytterligare utveckling och komplettering senare om man vill, avslutar Kenneth Edström.


Kontakt
Kenneth Edström
Belysningsingenjör
Umeå kommun
090-16 13 75
kenneth.edstrom@umea.se

Torbjörn Sandberg
Gatudriftchef
090-16 13 80, 070-569 60 02
torbjorn.sandberg@umea.se