Skip to main content

Nytt syfte för detaljplan på Strömpilen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 17:14 CEST

Citycon AB, som äger Strömpilen, har tidigare ansökt om en detaljplan för att möjliggöra för hotell- och konferensverksamhet på flytande pråmar. Nu har Citycons planer för hur de vill utveckla handelsområdet förändrats och de söker därför om ett ändrat syfte i detaljplanen. Det som nu är aktuellt är att utveckla en gästhamn samt skapa möjligheter för en större blandning av verksamheter i området. Byggnadsnämnden ställde sig positiva till det nya syftet.
 
- Vi ser framför oss att Strömpilens handelsområde utvecklas med mera aktiviteter och verksamheter än handel, därför ändrar vi nu på planens syfte, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.
 
Inom vattenområdet vill man anlägga en småbåtshamn, som man önskar utveckla till gästhamn. En idé som även Umeå Motorbåtssällskap står bakom.
 
Inom området i nordöst vill man utöka byggrätten mot tillfartsvägen samt rondellen. Önskemål finns om att öka blandningen av olika verksamheter inom området och skapa ett område som är levande fler timmar över dygnet. Diskussioner har även förts om att pröva lämpligheten av att inom området bygga en högre karaktärsbyggnad.

Andra viktiga frågor vid planläggning är allmänhetens tillgänglighet längs älven och att värna om den befintliga kulturmiljövärden.