Skip to main content

Övergivna och trasiga cyklar städas bort från centrala Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 08:55 CEST

Under de närmaste veckorna kommer Umeå kommun att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i centrum.

– Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållningen, säger gatudriftchef Torbjörn Sandberg.


Kampanjen Håll Umeå rent fortsätter nu med att kommun ska städa bort cyklar som är övergivna och trasiga i Umeå centrum. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i staden och underlätta för renhållningen. Arbetet startar i början på maj och pågår i tre veckor.
– Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Torbjörn Sandberg.


Märkning och bortforsling
Alla cyklar som bedöms som övergivna kommer att märkas med en röd lapp där det framgår när cykeln ska forslas bort. Tre veckor efter att cykeln har blivit märkt med röd lapp forslas den bort.
Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.


Skrotning eller hittegods
Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, t ex hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.
Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.


Städningen påbörjas i början av maj
Arbetet påbörjas i början av maj och pågår till i början av juni. Det berörda området är centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Bangatan och älven.

Kontakt

Tomas Lundmark
gatuingenjör
Umeå kommun
090-16 53 68
070-687 63 42

Torbjörn Sandberg
Gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 13 80
070-569 60 02
torbjorn.sandberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.