Skip to main content

Ombyggnationen har gett Norra Ålidhemsskolan nytt liv

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 09:00 CET

Det nya inomhustorget på Norra Ålidhemsskolan

Det är full fart i Norra Ålidhemsskolan i Umeå. Efter ombyggnationen rymmer den gamla högstadieskolan numera förskola, grundskola, familjecentral, storkök och lokaler för föreningslivet. Byggnaden från 1978 har fått nytt liv.

Utvändigt är det inte mycket som skvallrar om Norra Ålidhemsskolans invändiga förvandling. Byggnadens exteriör är tidstypisk och därför har så mycket som möjligt av den behållits. Inuti har lokalen en ny planlösning där nya material och klara färger möter det ursprungliga teglet.

Ersättningslokaler vid ombyggnation
Skollokalerna på Norra Ålidhemsskolan är utformade som ersättningslokaler vid ombyggnation av Umeå kommuns för- och grundskolor. Fokus har därför varit att skapa generella lokaler som ska kunna användas av flera olika skolor.

– Just nu är det grundskolan i Ersmark som håller till i skollokalerna medan deras skola renoveras. Om ett år ska samma lokaler användas av högstadieelever från Tomtebo. Det har varit en utmaning att skapa lokaler till en så bred målgrupp, säger Magnus Bäckström.

Huset är utrustat med slöjd-, hemkunskap-, bild-, och NO-salar. I samråd med en akustiker har ljudet i klassrummen mätts och säkerställts med akustikväggar. Klassrummen kan även användas för övernattning under större idrottstävlingar och liknande utanför skoltid.

Tryggare toaletter
Vid ombyggnationen av toaletterna har man tagit tillvara på erfarenheter från förstudien Hygienrum i skolor – ett jämställdhetsprojekt. Genom att placera toaletter i närheten av ytor där folk rör sig och nära vuxenarbetsplatser kan man säkerställa en vuxennärvaro i närheten av toaletterna.

– För att skapa trygghet ska skoltoaletter ligga undanskymda, men inte för undanskymda. Vi har skapat förrum innan toaletterna och jobbat med att bygga bort hörn utan insyn där mobbing annars kan förekomma, säger Karin Nylén, fastighetsförvaltare.

Energisnålt och hållbart
I ombyggnationen av Norra Åldihemsskolans har Umeå kommun siktat på att minska energiförbrukningen med 20 procent genom ny takisolering, nya fönster och nytt värme- och ventilationssystem. Byggnaden har även nytt yttertak och nya golv och fönster. Materialen som använts vid ombyggnationen är miljövänliga och långsiktigt hållbara.

Media bjuds in till visning av Norra Ålidhemsskolan 18 januari kl. 12.30
Onsdag 18 januari kl. 12.30 bjuder Umeå kommun Fastighet in media till en visning av lokalerna. Visningen startar i Norra Ålidhemsskolans huvudentré, se karta. Mejla karin.nylen@umea.se för att anmäla dig till visningen. Visningen avslutas kl. 13.00 i familjecentralens lokaler.


Kontakt
Karin Nylén
fastighetsförvaltare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 40
070-527 73 40
karin.nylen@umea.se

Magnus Bäckström
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 51
070-574 34 60
magnus.backstrom@umea.se

Om Norra Ålidhemsskolan
Norra Ålidhemsskolan innehåller:

  • Ersättningsförskola med fyra avdelningar med plats för 80 barn
  • Ersättningsskola med plats för 500 elever
  • Familjecentral med barnavårdscentral, mödravårdscentral och öppen förskola
  • Lokaler för föreningslivet (föreningar kan hyra delar av lokalerna via kommunens lokalbokning).
  • Tillagningskök med kapacitet för 800 portionerUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.