Skip to main content

Omfattande utbildningssatsningar inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 14:15 CET

Äldrenämnden godkänner kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg 2016-2019 samt utbildningsplan för 2016. Två viktiga steg för att säkra kompetensförsörjningen de kommande åren.

– Genom att kompetensförsörjningsplanen sträcker sig över fyra år får vi en långsiktighet som vi tidigare saknat. Att vi har rätt kompetens i våra verksamheter är en förutsättning för att säkerställa en god vård och omsorg, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Prioriterade satsningar:

 • Undersköterskekompetens
  Medarbetare som inte har formell undersköterskekompetens får möjlighet att utbilda sig och få formell kompetens.
 • Basutbildning
  En basutbildning för all personal tas fram 2016. Syftet är att ge grundläggande kunskap om lagstiftning, värdegrund, bemötande m.m.
 • Specialistutbildningar
  Undersköterskor och sjuksköterskor uppmuntras att specialistutbilda sig. Exempelvis demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska eller sjuksköterska med akademisk specialisttjänstgöring inom vård av äldre och psykiatri.
 • Yrkessvenska
  Medarbetare som behöver förstärka sina kunskaper i svenska erbjuds utbildning i yrkessvenska.

– Utbildningssatsningarna är ett konkret sätt att öka attraktiviteten för vård- och omsorg. Vi tar ett helhetsgrepp på personalens kompetensutveckling och vidareutbildning för våra yrkesgrupper vårdbiträden, undersköterskor samt sjuksköterskor, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Vänsterpartiet reserverade sig till skrivningen till förmån för sina egna yrkanden. Vänsterpartiet yrkade på votering på tillägg till att planen ska innehålla stycken om arbetstidsförkortning/6 timmars arbetsdag samt det pågående arbetsmiljöprojektet . Voteringarna slutade med siffrorna 9-2. Vänsterpartiet reserverade sig mot besluten.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.